Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2019

cukierpuderx3
Nie ma pan pojęcia, jakie to okropne, kiedy wali się całe nasze wyobrażenie o sobie samym.
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

October 20 2019

cukierpuderx3
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serce wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
cukierpuderx3
3215 756f 500
Reposted fromoll oll viaszydera szydera

October 15 2019

cukierpuderx3
1214 9c77 500
Reposted fromnutt nutt viafoodforsoul foodforsoul
cukierpuderx3
2972 95cc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamglistyporanek mglistyporanek
cukierpuderx3
0364 f0a9 500
cukierpuderx3
4852 3d9c

October 13 2019

cukierpuderx3
cukierpuderx3
9005 e92d 500
Reposted fromerq erq viawszystkodupa wszystkodupa
cukierpuderx3
6156 b14b 500
Reposted fromkartofel kartofel viapollywood pollywood
cukierpuderx3
ostatnie wydarzenia nauczyły mnie nie zamartwiać się niepotrzebnie i nie przejmować zbyt mocno.  życie jest o wiele prostsze, gdy każdego zdarzenia nie podnosi się do kategorii dramatu. 
— xxx
cukierpuderx3
2968 919b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamglistyporanek mglistyporanek
cukierpuderx3
8555 bdae 500
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt viaszydera szydera
cukierpuderx3
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaszydera szydera
cukierpuderx3
Jeżeli budujesz jakiekolwiek relacje z ludźmi, czy to przyjaźń, miłość, czy cokolwiek innego, nie ignoruj. Rozmowa nawet najtrudniejsza jest lepsza niż cisza, która nie wiadomo co znaczy. Czasami nie ważne jak cierpliwy potrafisz być, jeśli nie wiesz co się dzieje, to czujesz się niepewnie... Czasami brak słów jest gorszy niż najgorsze słowo.
Reposted fromnutt nutt viaszydera szydera
cukierpuderx3
Znacie powiedzenie, że kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno. Czasem zupełnie znienacka potrafi wyburzyć całą ścianę.
— Glee

July 02 2019

cukierpuderx3
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
cukierpuderx3
5454 a390 500
Reposted fromyikes yikes viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
cukierpuderx3
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, pózniej - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za kazdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— Katarzyna Biegańska
Reposted fromxalchemic xalchemic viablacksadcat blacksadcat
cukierpuderx3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl