Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

cukierpuderx3
2150 0368
Reposted fromxironical xironical
cukierpuderx3
3025 d376
Reposted fromChomikoveLove ChomikoveLove viaxironical xironical
cukierpuderx3
Nie traktuj siebie tak poważnie. Nikt poza tobą tego nie robi.
— R. Brett - 'Bóg nigdy nie mruga" Lekcja 4
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaxironical xironical
cukierpuderx3
Ludzie to są kurwa głupi. Codziennie się człowieku zastanawiam, jak ludzie mogą być tacy kurwa głupi.
— James Frey
Reposted frommahidevran mahidevran viaxironical xironical
cukierpuderx3
Któregoś dnia poznasz innego człowieka i pójdziesz za nim, a wtedy palić się będziesz ze wstydu na myśl o tym, jak głupio ze mną marnowałaś swój czas.
— Marek Hłasko
Reposted fromwetryagain wetryagain viaxironical xironical
cukierpuderx3
1338 b21a 500
Reposted fromkjuik kjuik viaxironical xironical
cukierpuderx3
2739 ec7a
Reposted frommorgai morgai viatoniewszystko toniewszystko
6607 023e 500
Reposted frompengin pengin viachinas chinas
cukierpuderx3
1494 5362 500
Reposted fromkotowate kotowate viachinas chinas
cukierpuderx3
9195 21e4
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viachinas chinas

April 28 2017

2775 352e
Reposted fromtosiaa tosiaa vialottibluebell lottibluebell
3148 355d
Reposted fromfreakish freakish vialottibluebell lottibluebell
cukierpuderx3
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?

April 27 2017

cukierpuderx3
0020 9e97
Reposted fromlaluna laluna viatobecontinued tobecontinued
cukierpuderx3
Cytując Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425: NIE.
— legendarnie
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viatobecontinued tobecontinued
cukierpuderx3
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
cukierpuderx3
0050 8c92
Reposted fromffelicity ffelicity viatobecontinued tobecontinued
cukierpuderx3
cukierpuderx3
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain
cukierpuderx3
będziesz kiedyś najwspanialszą żoną, wiesz?
— Wariat
Reposted fromspes spes viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl